شما دوستان می توانید با اطمینان کامل از تنظیمات و ویژگی های افزونه ها که از صفر تا ۱۰۰ آنها توسط اعضای پیشگامان با دقت کامل فارسی سازی شده است ، بهره ببرید.